• darkblurbg

Изпити

Добре е поне един-два месеца предварително да уведомите Вашия инструктор, че смятате да се явите на изпит и да почнете да се готвите. Желаещите да се явят на изпит за ученическа степен, подават молба образец при своя инструктор. Молбата трябва да се подаде най-късно две седмици преди предварително обявените дати за изпит. Заедно с молбата се внася и изпитната такса и членска книжка. Внимание - Вашият инструктор може да не одобри молбата Ви за явяване на изпит!

Как протича изпитът:
Провеждането на изпитите става при спазването на някои ритуални правила. При нас те са следните:

Изпитната комисия застава в сейза, от дясната страна на шомен. Изпитваните и останалите участници в изпита седят в сейза, в редица с лице към шомен. Председателят на комисията извиква името на кандидата, който отговаря с "Хай, сенсей" (да, сенсей) и се покланя. След това, с шикко минава пред редицата и сяда в сейза с лице към шомен. Председателят на изпитната комисия командва "Шомен ни, рей!" (поклон към шомен). Следва команда "Сенсей ни, рей!"(поклон към сенсей). След тези два поклона изпитваният остава в сейза и чака указанията на изпитната комисия.
Изпитваният избира уке (този, с когото ще  демонстрира техниките) като му се покланя. Уке се покланя в отговор и излиза с шикко. Следва поклон между двамата, след което започва изпълнението на дадена техника от програмата. Техниките се изпълняват във вариант отляво и отдясно, омоте и ура. Изпитната комисия може да поиска повторно показване на дадена техника или демонстриране на друг неин вариант. Изпитната комисия определя смяната на уке по време на по-продължителните изпити. Демонстрирането на техниките се прекратява след команда от страна на водещия изпита.

Изпитваният и уке се обръщат с лице един към друг. Председателят командва "Рей!", при което те се покланят. Следват командите "Сенсей ни, рей!" и "Шомен ни, рей!". След поклона към шомен, изпитваният и уке се прибират в редицата с шико.